Roofmate SL


Roofmate SL
Roofmate SL Ekstrüzyon işlemi ile elde edilen kapalı, homojen hücre yapısı sayesinde STYROFOAM™ yalıtım levhaları neme (ıslak zeminler, su sızıntıları, jeolojik su, yer altı suyu) ve aşırı mekanik yüklere maruz kalma durumunda bile yalıtım özelliklerini kalıcı olarak korur.
ÖZELLİKLER STANDART ROOFMATE™ TR SL-X
Yapı malzemeleri yönetmeliği (89/106/EEC)
doğrultusunda CE işaretine sahip
   
Bayındırlık birim fiyat Poz No:   04.612/4C-2B
Isı iletkenlik değeri λD
(Beyan edilen λ 90/90 değeri)
EN 13164 0.031W/mK
Yangın mukavemeti EN 13501-1 E sınıfı
Yoğunluk EN 13164 Min. 32kg/m3
Belirtilen basma yükü ve sıcaklık şartları altındaki
deformasyon
EN 13164 DLT (2) 5
Basma dayanımı (min.) % 10 deformasyon EN 13164 CS (10/Y) 300kPa
Difüzyonla uzun sürede su emme EN 13164 WD (V) 3
Tam daldırma ile uzun sürede su emme EN 13164 WL (T) ≤ % 0.7
Donma-çözülme dayanımı EN 13164 FT2
Su buharı difüzyon direnci katsayısı (μ) EN 13164 200
Basma sünmesi (50 yıl) EN 13164 CC (2/1,5/50)90
Basınç altında elastikli modülü (min.) EN 13164 12000kPa
Max. kullanım sıcaklığı   +75°C
Lineer uzama katsayısı   0,07mm/mk
Kapilarite   Yoktur
Boyutlar   Uzunluk: 1250mm
Genişlik: 600mm
Kalınlık: 30, 40, 50, 60, 80,100mm
Yüzey özelliği   Zırhlı
Kenar profili   Binili
Uygulama   Ters teras ve bahçe çatı, temel,
perde duvar

 

BirikimYalıtım

Roofmate SL


Roofmate SL Ekstrüzyon işlemi ile elde edilen kapalı, homojen hücre yapısı sayesinde STYROFOAM™ yalıtım levhaları neme (ıslak zeminler, su sızıntıları, jeolojik su, yer altı suyu) ve aşırı mekanik yüklere maruz kalma durumunda bile yalıtım özelliklerini kalıcı olarak korur.
ÖZELLİKLER STANDART ROOFMATE™ TR SL-X
Yapı malzemeleri yönetmeliği (89/106/EEC)
doğrultusunda CE işaretine sahip
   
Bayındırlık birim fiyat Poz No:   04.612/4C-2B
Isı iletkenlik değeri λD
(Beyan edilen λ 90/90 değeri)
EN 13164 0.031W/mK
Yangın mukavemeti EN 13501-1 E sınıfı
Yoğunluk EN 13164 Min. 32kg/m3
Belirtilen basma yükü ve sıcaklık şartları altındaki
deformasyon
EN 13164 DLT (2) 5
Basma dayanımı (min.) % 10 deformasyon EN 13164 CS (10/Y) 300kPa
Difüzyonla uzun sürede su emme EN 13164 WD (V) 3
Tam daldırma ile uzun sürede su emme EN 13164 WL (T) ≤ % 0.7
Donma-çözülme dayanımı EN 13164 FT2
Su buharı difüzyon direnci katsayısı (μ) EN 13164 200
Basma sünmesi (50 yıl) EN 13164 CC (2/1,5/50)90
Basınç altında elastikli modülü (min.) EN 13164 12000kPa
Max. kullanım sıcaklığı   +75°C
Lineer uzama katsayısı   0,07mm/mk
Kapilarite   Yoktur
Boyutlar   Uzunluk: 1250mm
Genişlik: 600mm
Kalınlık: 30, 40, 50, 60, 80,100mm
Yüzey özelliği   Zırhlı
Kenar profili   Binili
Uygulama   Ters teras ve bahçe çatı, temel,
perde duvar

 

BirikimYalıtım

Roofmate SL


Roofmate SL Ekstrüzyon işlemi ile elde edilen kapalı, homojen hücre yapısı sayesinde STYROFOAM™ yalıtım levhaları neme (ıslak zeminler, su sızıntıları, jeolojik su, yer altı suyu) ve aşırı mekanik yüklere maruz kalma durumunda bile yalıtım özelliklerini kalıcı olarak korur.
ÖZELLİKLER STANDART ROOFMATE™ TR SL-X
Yapı malzemeleri yönetmeliği (89/106/EEC)
doğrultusunda CE işaretine sahip
   
Bayındırlık birim fiyat Poz No:   04.612/4C-2B
Isı iletkenlik değeri λD
(Beyan edilen λ 90/90 değeri)
EN 13164 0.031W/mK
Yangın mukavemeti EN 13501-1 E sınıfı
Yoğunluk EN 13164 Min. 32kg/m3
Belirtilen basma yükü ve sıcaklık şartları altındaki
deformasyon
EN 13164 DLT (2) 5
Basma dayanımı (min.) % 10 deformasyon EN 13164 CS (10/Y) 300kPa
Difüzyonla uzun sürede su emme EN 13164 WD (V) 3
Tam daldırma ile uzun sürede su emme EN 13164 WL (T) ≤ % 0.7
Donma-çözülme dayanımı EN 13164 FT2
Su buharı difüzyon direnci katsayısı (μ) EN 13164 200
Basma sünmesi (50 yıl) EN 13164 CC (2/1,5/50)90
Basınç altında elastikli modülü (min.) EN 13164 12000kPa
Max. kullanım sıcaklığı   +75°C
Lineer uzama katsayısı   0,07mm/mk
Kapilarite   Yoktur
Boyutlar   Uzunluk: 1250mm
Genişlik: 600mm
Kalınlık: 30, 40, 50, 60, 80,100mm
Yüzey özelliği   Zırhlı
Kenar profili   Binili
Uygulama   Ters teras ve bahçe çatı, temel,
perde duvar

 

BirikimYalıtım

Roofmate SL


Roofmate SL Ekstrüzyon işlemi ile elde edilen kapalı, homojen hücre yapısı sayesinde STYROFOAM™ yalıtım levhaları neme (ıslak zeminler, su sızıntıları, jeolojik su, yer altı suyu) ve aşırı mekanik yüklere maruz kalma durumunda bile yalıtım özelliklerini kalıcı olarak korur.
ÖZELLİKLER STANDART ROOFMATE™ TR SL-X
Yapı malzemeleri yönetmeliği (89/106/EEC)
doğrultusunda CE işaretine sahip
   
Bayındırlık birim fiyat Poz No:   04.612/4C-2B
Isı iletkenlik değeri λD
(Beyan edilen λ 90/90 değeri)
EN 13164 0.031W/mK
Yangın mukavemeti EN 13501-1 E sınıfı
Yoğunluk EN 13164 Min. 32kg/m3
Belirtilen basma yükü ve sıcaklık şartları altındaki
deformasyon
EN 13164 DLT (2) 5
Basma dayanımı (min.) % 10 deformasyon EN 13164 CS (10/Y) 300kPa
Difüzyonla uzun sürede su emme EN 13164 WD (V) 3
Tam daldırma ile uzun sürede su emme EN 13164 WL (T) ≤ % 0.7
Donma-çözülme dayanımı EN 13164 FT2
Su buharı difüzyon direnci katsayısı (μ) EN 13164 200
Basma sünmesi (50 yıl) EN 13164 CC (2/1,5/50)90
Basınç altında elastikli modülü (min.) EN 13164 12000kPa
Max. kullanım sıcaklığı   +75°C
Lineer uzama katsayısı   0,07mm/mk
Kapilarite   Yoktur
Boyutlar   Uzunluk: 1250mm
Genişlik: 600mm
Kalınlık: 30, 40, 50, 60, 80,100mm
Yüzey özelliği   Zırhlı
Kenar profili   Binili
Uygulama   Ters teras ve bahçe çatı, temel,
perde duvar