MasterTop 100


MasterTop 100
MasterTop 100

Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştirici

MasterTop® 100, çimento esaslı, kuvars agregalı, orta ve ağır yük altında çalışacak taze perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzey sertleştirme malzemesidir.    Yeni perdahlanmış döşeme betonu üzerine kolay uygulanır.  İçindeki modifiye polimerler sayesinde, uygulandığı döşeme betonunun suyunu bünyesine alarak, perdahlamanın ardından beton ile monolitik bir yapı oluşturur. Uygulanmış yüzey, normal beton yüzeye gore aşınmaya 2-4 kat daha dayanıklıdır.

BirikimYalıtım

MasterTop 100


MasterTop 100

Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştirici

MasterTop® 100, çimento esaslı, kuvars agregalı, orta ve ağır yük altında çalışacak taze perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzey sertleştirme malzemesidir.    Yeni perdahlanmış döşeme betonu üzerine kolay uygulanır.  İçindeki modifiye polimerler sayesinde, uygulandığı döşeme betonunun suyunu bünyesine alarak, perdahlamanın ardından beton ile monolitik bir yapı oluşturur. Uygulanmış yüzey, normal beton yüzeye gore aşınmaya 2-4 kat daha dayanıklıdır.

BirikimYalıtım

MasterTop 100


MasterTop 100

Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştirici

MasterTop® 100, çimento esaslı, kuvars agregalı, orta ve ağır yük altında çalışacak taze perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzey sertleştirme malzemesidir.    Yeni perdahlanmış döşeme betonu üzerine kolay uygulanır.  İçindeki modifiye polimerler sayesinde, uygulandığı döşeme betonunun suyunu bünyesine alarak, perdahlamanın ardından beton ile monolitik bir yapı oluşturur. Uygulanmış yüzey, normal beton yüzeye gore aşınmaya 2-4 kat daha dayanıklıdır.

BirikimYalıtım

MasterTop 100


MasterTop 100

Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştirici

MasterTop® 100, çimento esaslı, kuvars agregalı, orta ve ağır yük altında çalışacak taze perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzey sertleştirme malzemesidir.    Yeni perdahlanmış döşeme betonu üzerine kolay uygulanır.  İçindeki modifiye polimerler sayesinde, uygulandığı döşeme betonunun suyunu bünyesine alarak, perdahlamanın ardından beton ile monolitik bir yapı oluşturur. Uygulanmış yüzey, normal beton yüzeye gore aşınmaya 2-4 kat daha dayanıklıdır.